Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

 Ger Baalbergen en Corrie Meijers hebben vanmorgen, 30 januari 2019, een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun verdiensten aan de Noordwijkse samenleving.

Bij die verdiensten hoort ook hun zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk binnen onze protestantse gemeente en daar zijn we beiden zeer erkentelijk voor.

Op 10 februari, aansluitend aan de kerkdienst in de Buurtkerk, is er de gelegenheid om hen beiden te feliciteren.

Uiteraard mag u hen ook al eerder gelukwensen overbrengen in welke vorm dan ook.

 

Foto's: Thijs Oorschot / met dank aan omroep Bo