Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk
Afgelopen donderdag, 16 mei 2020, waren vrijwilligers van de Voedselbank ‘s morgens druk bezig voedselpakketten samen te stellen toen ik met een volle auto ingezamelde levensmiddelen aankwam. De dag ervoor hadden veel gemeenteleden weer de moeite genomen houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank af te leveren. Deze maand in de tuin van het Windkrachthuis.
Elke week , ook in deze Corona tijd, zorgt de Voedselbank voor de voedselpakketten voor bijna 40 Noordwijkse gezinnen. s Middags kunnen de pakketten dan afgehaald worden door de families.
De diaconie van de PKN Noordwijk ondersteunt dit werk van harte en bedankt iedereen voor de hulp in natura of via een gift.