Afdrukken

Per 1 november wordt een aantal IBAN/bankrekeningnummers gewijzigd.

De nieuwe nummers zijn:

Kerkbalans/Vrijwillige bijdr. NL85RABO 0373 726139 tnv. CvK Protestantse Gemeente Noordwijk

(oude rekening NL98FVLB0699642957)

 

Kerkwijzer     NL19RABO 0373 726163 tnv CvK Protestantse Gemeente Noordwijk inz Kerkblad

(oude rekening NL27FVLB0635803879)

 Voor meer informatie over de gewijzige rekeningnummers klik hier.

Voor algemene informatie over de Kerkrentmeesters klik hier