Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

De komende weken zullen ds Petra van der Burg, ds Simon Dingemanse, kerkelijk werker Joost de Bruijn en emeritus predikant ds Harry Pals maandag t/m zaterdag iedere dag een korte meditatie, gebed, lied of andere vorm van inspiratie publiceren op de website. Zo pogen zij met elkaar, naast andere vormen van omzien, op afstand elkaar nabij te zijn in de Corona-Crisis. De bijdragen deze week zijn van Joost de Bruijn.

 

Zaterdag 28 maart “Licht in duister: God die ons behoeden wilt”

Zes dagen heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan -naar ik hoop- een dagelijks stukje voeding.

We waren de Veertigdagentijd begonnen met het uitblazen van één kaars, iedere zondag één  tot de Stille Week. Zes kaarsen zouden zo uiteindelijk in onze kerken worden uitgeblazen.

We stonden stil en zouden stil staan bij de symboliek van het op weg zijn naar het duister van Goede Vrijdag en het toenemende lijden van Christus.

Op Pasen mogen we ons echter verheugen op de wederopstanding van Christus. Het licht in het duister, zeker in deze tijden.

 

Ik sluit af met het delen van de tekst van het lied, waarmee ik mijn bijdragen afgelopen maandag begon:  “O eeuw’ge Vader, sterk in macht” (Gezang 467, Liedboek 1973)

Ik wens jullie kracht toe, ook in het omzien naar elkaar.

Een warme groet,

Joost de Bruijn

 

1    O eeuw'ge Vader, sterk in macht,                  3  O Geest, die op de grote vloed

wiens arm betoomt der baren kracht,                  gelijk een vogel hebt gebroed,

die wijst de grond'looz' oceaan                           breng Gij 't geweld der zee tot staan    

de hem gestelde perken aan,                             en laat de mens met vrede gaan.

o wil verhoren onze bee                                     O wil verhoren onze bee                   

voor hen die zijn in nood op zee!                        voor hen, die zijn in nood op zee!

 

2    O Christus, wiens bestraffend woord            4  O God, die ons behoeden wilt,

door wind en water werd gehoord,                     bescherm de broeders, wees hun schild

die onder 't stormen rustig sliep                         in storm en strijd, ga met ze mee

en wandeld' over 't schuimend diep,                   en red ze van 't geweld der zee,

o wil verhoren onze bee                                    dat land en water wijd en zijd

voor hen, die zijn in nood op zee!                       lofzingen uw barmhartigheid.

 

 

 

Vrijdag 27 maart “Gast van de grote Gastheer”

Op een woensdagavond in februari mocht ik deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd in een vol Windkrachthuis. Ik vond het fijn te mogen ervaren, dat de maaltijden met veel liefde bereid waren door vrijwilligers en dat we gezamenlijk konden genieten van het lekkere eten en de gesprekken met elkaar.

“De gemeente als gastvrije herberg” verwoordde theoloog dr. J. Hendriks en voormalig docent Gemeente Opbouw aan de theologische faculteit van de VU in meerdere publicaties rond de eeuwwisseling. Ondanks het niet doorgaan van de gezamenlijke maaltijden vanwege het Corona-Virus, hoop ik dat de maaltijden straks weer een vervolg kunnen hebben. En, niet alleen in de maaltijden in Het Windkrachthuis, maar ook activiteiten in samenbinding van jong tot oud, van Groot Hoogwaak, Jeroen, tot de GJV -zolder, enzovoorts,….Want zoals dr. Hendriks verwoordde: “We zijn allemaal te gast bij elkaar en God, de grote Gastheer zelf.”