Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Leerhuis Noordwijk

IBANummer:               NL74INGB0002590722 t.n.v. J.A.M. Heijboer, Noordwijk

Contactadres:              Ko Heijboer

                                       Zonnekant 115

                                       2203 NC   Noordwijk

                                       tel. 06 3654 5896

                                       e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Programma 2018/2019

Donderdag

Onderwerp

Inleider

18 oktober 2018

Jezus, een mensenleven

Cees den Heyer

1 november 2018

Abrahamitische oecumene

Gé Speelman

15 november 2018

Leven wij in Apocalyptische tijden?

Anton Wessels

13 december 2018

Job

Ad van Nieuwpoort

17 januari 2019

Voor een nieuw begin; de agenda van Genesis

Maarten den Dulk

31 januari 2019

Humor in Tenach en Joodse traditie

Leo Mock

14 februari 2019

Volwassen geloven en denken; een oproep tot universele menselijkheid

Dirk van de Glind

21 februari 2019

Voltooid leven – Jubileumavond i.s.m. de Protestantse gemeente Noordwijk

Locatie: Vinkenhof

Pieter Jan Dijkman en Paul van Tongeren

Vrijdag 22 maart 2019 aanvang 19:30 uur

Dichtbij het onuitsprekelijke, het verlangen naar mystieke traditieJubileumavond i.s.m. Palliam

Locatie: Maria ter Zeekerk

Martien Brinkman

Vrijdag 17 mei 2019

Open Synagoge dienst – Jubileumavond i.s.m. Protestantse gemeente Noordwijk

Locatie: Oude Jeroenskerk

Tamarah Benima

 


Personalia

 

Dr. C.J. den Heyer was tot 2001 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen.

Dr. G. Speelman is universitair docent Religious Studies aan de Protestantse Theologische Universiteit

Dr. A. Wessels is emeritus-hoogleraar, verbonden aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam met als vakgebied godsdienstwetenschap, in het bijzonder de Islam.

Dr. A. van Nieuwpoort is theoloog, predikant en publicist. Hij was predikant te Amstelveen en de Thomaskerk te Amsterdam. Hij was een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Hij is nu predikant te Bloemendaal en voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool.

Dr. M. den Dulk is emeritus-hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark.

Dr. L. Mock leerde in Israël aan een Talmoedhogeschool, studeerde Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 doceert hij Rabbinica aan de vakgroep Hebreeuws (UvA). Hij schreef verschillende boeken en columns over diverse Joodse onderwerpen en geeft cursussen en lezingen over het Jodendom.

D. van de Glind is docent Levensbeschouwelijke Vorming en schrijver.

Drs. P.H.J. Dijkman is sinds april 2017 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Van 2006 tot 2010 was hij politiek redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Van april 2010 tot april 2017 was hij werkzaam bij het WI als hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

Dr. P.J.M. van Tongeren is emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven

Dr. M.E. Brinkman is hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was vele jaren verbonden aan het Centrum voor Interculturele theologie, Interrelgiueze dialoog, Missiologie en Oecumenica te Utrecht

Rabbijn T.M. Benima heeft twee joodse gemeenten onder haar hoede, een in Noord-Nederland (PJGNN) en een in Amsterdam (Beth HaChidush). Ze is auteur van o.a. ‘Joodser dan dit krijgt u het niet. De levenskunst van de Joodse Beschaving’ en columnist en ze geeft lezingen en cursussen.


Korte beschrijvingen

 

Jezus, een mensenleven - Cees den Heyer

'Jezus, een mensenleven' is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.
Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma's. In het persoonlijk nawoord in 'Jezus, een mensenleven' schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen', een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.
In 'Jezus, een mensenleven' volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten'.

 

Abrahamitische oecumene - Gé Speelman

Gé Speelman: “Ik zie een leerhuis toch vooral als een vorm van samen lezen van teksten, en ik stel me voor dat we dat ook op die avond gaan doen. Misschien is het een idee om toe te spitsen op de verhalen rond Sara en Hagar. Die zijn nog niet zo begraasd als de Abrahamsteksten, en bovendien is het mooi om het vanuit een vrouwenperspectief te bekijken.”

 

Leven wij in Apocalyptische tijden? – Anton Wessels

‘Wij leven in apocalyptische tijden’, zei de Amerikaanse president na de aanslagen in Parijs. Zijn opvolger gebruikte dergelijke taal ook in verband met een mogelijke Apocalyptische confrontatie met Noord-Korea. De ‘Islamitische staat’ spreekt in dezelfde taal en is van mening dat de eindstrijd (Armageddon), zal plaatsvinden in Noord Syrië. 
In feite zijn dergelijke verwachtingen, vooruitzichten niet wat de Bijbel en de Koran werkelijk met ‘apocalyptiek’ bedoelen. Dat draait niet om het aanstaande einde van de wereld met alle drama’s van dien. Apocalyps (De Griekse naam van het laatste Bijbelboek) betekent: ‘openbaring’, ‘onthulling’. Wát wordt er dan ontsluierd, ontdekt? Hoe wij wat er gebeurd is, en steeds weer geschiedt moeten begrijpen en verstaan. Met name zal worden stil gestaan bij de uitleg van het boek Daniël, het Apocalyptische boek bij uitstek. 

 

Job, de mens bij uitstek - Ad van Nieuwpoort

Wat blijft er van een mens over als hij alles verliest? Daarover gaat het legendarische boek Job. Aan de hand van een aantal fragmenten leidt Ad van Nieuwpoort ons door dit veelbesproken boek. Aan de hand daarvan laat hij zien dat vele in beton gegoten Godsbeelden van hun sokkel worden gehaald. Het boek Job blijkt veel moderner dan gedacht en kon nog wel eens grote actualiteitswaarde hebben.

 

Voor een nieuw begin; de agenda van Genesis - Maarten den Dulk

 

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.

De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid.

Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

 

Humor in Tenach en Joodse traditie - Leo Mock

 

Hoe kijkt men in Tenach naar humor, wordt daar veel gelachen? En is het lachen met de rabbijnen uit de  Talmoed?  In de lezing over humor in de Tenach en de Joodse traditie zullen we het fenomeen humor verkennen, met elkaar en van elkaar leren en hopelijk nog wat lachen ook...

 

Volwassen geloven en denken; een oproep tot universele menselijkheid - Dirk van de Glind

 

Een pleidooi voor universele menselijkheid. In het belang van mensheid en planeet zullen we onze menselijkheid moeten ontwikkelen voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land.

Geloven en denken zijn weliswaar verschillende benaderingen van de grote vragen van het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde mysterie.

Universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum, dat we organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn. Zonder compassie kunnen we ons potentieel als mens niet waar maken.

Volwassen geloven en denken helpen ons verder op weg naar geleefde, universele menselijkheid.

 

 

Voltooid leven – Pieter Jan Dijkman en Paul van Tongeren

 

Momenteel is er in de politiek en in de samenleving volop discussie over de thematiek van ‘Voltooid leven’. Er zijn ouderen die graag hun leven beëindigd zien, omdat ze hun leven voltooid achten. Kan voltooid leven een reden zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? En wat is voltooid leven eigenlijk? Voor- en tegenstanders hebben natuurlijk hun eigen argumenten en in de politiek is het debat hierover voorlopig nog niet in een eindstadium.

Samen met PKN gemeente Noordwijk wordt deze avond aangeboden met twee sprekers die zich in het debat hierover hebben gemengd en zich stevig verdiept hebben in de vragen rond dit thema: Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek te Nijmegen en …. Voor de pauze zullen zij ieder hun visie geven en na de pauze is er gesprek mogelijk tussen beiden en met interactie uit de zaal.

 

 

 

Dichtbij het onuitsprekelijke, het verlangen naar mystieke traditie – Martien Brinkman

 

Martien Brinkman laat zien hoe breed het palet aan associaties is dat door het onuitsprekelijke wordt opgeroepen. De door hem besproken dichters dichten over ervaringen en gevoelens die voortkomen uit verlangen of gemis en vallen terug op uiteenlopende woorden: licht, leegte, systeem, stilte, thuiskomst, nietigheid, grootsheid, gat of God. Menig dichter stuit vroeg of laat door een kortstondige eenheidservaring op het onuitsprekelijke waarvoor hij of zij toch woorden wil vinden.

 

Deze jubileumavond heeft een vorm bestaande uit de drieslag gesproken tekst, voor te dragen gedichten en passende muziek.

Brinkman is bij de besproken veertien dichters op zoek gegaan naar hun omgang met het onuitsprekelijke - het mystieke moment. Daarbij past het om vorm en inhoud dichter op elkaar te betrekken. Hij zal daarom vergezeld worden door iemand die ter afwisseling van zijn teksten gedichten voor zal dragen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo In Verwondering.

De door Brinkman uit te spreken teksten als ook de voor te dragen gedichten komen zo goed tot hun recht in deze drieslag (tekst-gedicht-muziek).

 

 

Open Synagoge dienst – Tamarah Benima

 

Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan. De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de synagoge. Heel veel mensen hebben namelijk belangstelling voor het Jodendom. Ze lezen boeken over het Jodendom en/of van joodse schrijvers, kijken documentaires en joodse films, gaan naar lezingen en concerten met joodse muziek, reizen naar Israel, maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – is nauwelijks mogelijk. Vandaar de Open Diensten. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: gebeden en liederen zingen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren en zelf zeggen van berachot (zegenspreuken), en na de dienst nasjen (koffie, thee, wijn, lekkernijen) en gezelligheid.

 

De vrijdagavonddienst wordt gedaan zoals bij de Jewish Renewal gemeente Beit HaChidush (Amsterdam). Zonder concessies (want het is geen educatief project), maar met de uitleg die noodzakelijk is om zich niet verloren te voelen met al dat nieuwe en ongebruikelijke.

 

Opzet van de avond

19.00: inloop met koffie, thee en lekkernijen

19.30 – 20.30: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst

20.30 – 22.00: kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood en met lekkernijen en gezelligheid

Het is de bedoeling dat u de hele avond meemaakt.