Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Jaarprogramma 2017/2018

voor de wijkgemeente Noordwijk

 

‘Kom tevoorschijn’ is het jaarthema voor onze gemeente. Het komend jaar belooft een bijzonder jaar te worden. Er staat een nieuw team van predikanten, kerkelijk werker en jeugdwerker. We  zin in om met elkaar aan de slag te gaan en vooral ook om u en jou beter te leren kennen. De ervaring leert dat in een kerkelijke gemeenschap één en één meer is dan twee en dat we zomaar iets op het spoor kunnen komen dat ons verrast en verrijkt. Wie weet overkomt dat ons dit jaar. We hopen dat u tevoorschijn komt en dat we elkaar treffen in en rond de vieringen, kringen en ontmoetingen in onze wijkgemeente.  

 

KENNISMAKING

 

Proefkennismakingsavonden en -middagen 

Als ‘nieuwe’ predikanten zouden we het fijn vinden om u en jou beter te leren kennen. Het plan is om door het jaar heen in elke buurt in huiskamers kennismakingsavonden en ook middagen te organiseren met een laagdrempelige inhoud. U kunt uw predikanten op deze bijeenkomsten persoonlijk ontmoeten en ook in kleinere kring contact leggen met andere gemeenteleden. Er valt een persoonlijke uitnodiging bij je op de mat. Kom vooral tevoorschijn. Wij zien ernaar uit! 

 

ProefACTIVITEITEN ROND HET LUTHERJAAR 

U bent het vast al tegengekomen. Dit jaar wordt herdacht dat de kerkhervormer Maarten Luther op 31 oktober 1517, nu 500 jaar geleden, met zijn 95 stellingen omtrent een aantal misstanden in de kerk het startsein gaf voor de reformatie van de kerk. Luther had niet bedoeld om een kerkscheuring te veroorzaken. Die is er wel gekomen. Dat is de schaduwzijde van zijn optreden. Zijn vernieuwende inzet heeft echter allerlei impulsen gegeven aan geloven en leven. Ook in onze gemeente staan we op verschillende manieren stil bij onze protestantse wortels. 

 

Dinsdag 31 oktober, 

ProefHervormingsdag met de Film Storm, letters van vuur 

Op 19 januari dit jaar ging de film Storm, letters van vuur in première. Het verhaal van Storm speelt zich af in de tijd van de Reformatie. Storm is de zoon van Klaas, de drukker in Antwerpen. Wanneer zijn vader op heterdaad wordt betrapt ter wijl hij in het geheim een verboden brief van Maarten Luther drukt, komt Storms veilige leven op zijn kop te staan. 

Een spannende film voor jong en oud die zicht geeft op de aard en impact van het optreden van Maarten Luther en de rol van de toenmalige moderne media. 

Leiding, ds. Ad van Houwelingen, plaats: de Vinkenhof, aanvang 20.00 uur

Napraten over de film: dinsdag 7 november.   

 

ProefInstuderen van Lutherliederen met gelegenheidskoor op 4 en 11 november (uitvoering zondag 12 nov.)

Luther heeft een schat aan liederen geschreven of bewerkt vanuit het Latijn, de officiële kerkelijke voertaal van zijn tijd. Soms heeft hij ze zelf op muziek gezet of bekende melodieën daarvoor gebruikt. In het nieuwe Liedboek zijn dertien van deze Lutherliederen opgenomen. Op zaterdagochtend 4 en 11 november zullen er van 10.00-12.00 uur twee open koorrepetities in de Oude Jeroenskerk (locatie onder voorbehoud) worden gehouden o.l.v. Jaco van Leeuwen waarin een aantal van deze liederen wordt ingestudeerd. U bent van harte welkom om mee te doen. Speciale zangervaring is niet nodig. In de gezamenlijke dienst van 12 november in de Oude Jeroenskerk zal het gelegenheidskoor muzikale medewerking verlenen. 

Aanmelding vooraf is handig voor de organisatie. Graag vóór 1 november bij Cor van der Niet, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 071 3610989 

 

ProefExpositie in de Buurtkerk en Oude Jeroenskerk in de maand november

Kun je een lied schilderen? De kunstenares Jeltje Hoogenkamp begon eraan: bij de dertien liederen van Maarten Luther in het Nieuwe Liedboek 2013 heeft zij een verbeelding gemaakt. Zij liet zich steeds door één regel eruit inspireren. Deze schilderijen zullen in de maand november in de Oude Jeroenskerk worden tentoongesteld. Uiteraard zullen schilderijen en liederen centraal staan in de viering van 12 november. De negen schilderijen met de Lutherbeelden zullen in de Buurtkerk worden tentoongesteld. (voor meer informatie over de schilderes en de tentoonstelling zie  www.deroosvanculemborg.nl)

 

OPVOEDING 

 

Geloven met kinderen: twee avonden rond (geloofs)opvoeding

Als ouders wil je iets aan je kinderen meegeven. Als je je kind hebt laten dopen, heb je ook beloofd het geloof in de opvoeding te betrekken. En ook al ben je je er niet altijd van bewust: als vader of moeder geef je door en leef je voor aan je kinderen. De kerk sluit graag een bondgenootschap met ouders om na te denken over hoe geloof daarbij een natuurlijke plaats kan hebben, maar ook allerlei algemene opvoedingsvragen worden op deze avonden besproken. Veel ouders vinden het fijn met elkaar van gedachten te wisselen over de omgang met hun kinderen en de kerkgemeenschap biedt daar graag een goed programma voor. Er worden twee verschillende avonden aangeboden. Alle ouders die nog midden in de opvoedingspraktijk staan, zijn van harte welkom. De aandacht ligt vooral op de opvoeding van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. 

Data en tijd: donderdagen 9 en 23 november van 20.15 – 22.00 uur.

Plaats in onderling overleg en afhankelijk van aantal deelnemers.

Leiding: ds. Simon Dingemanse en Peter van de Beek

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t. 3645206

 

ProefHelp! Mijn kind is een puber!   

Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom veranderen ze na drie weken Datumal van opleiding? Waarom moeten hun eigen dingen nú en jou dingen stra-haks? Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit op tijd. Ze zijn verkleefd aan hun mobiel. Deskundige Aletta Smits trekt al jaren het land rond met een humoristische presentatie over hoe het puberbrein (12-20 jaar) het pubergedrag stuurt en hoe wij, ‘normale mensen’, daarmee om kunnen gaan. We gaan haar dit seizoen proberen te strikken en deze avond wordt dan aangeboden aan alle opvoeders en andere belangstellenden. Hebt u (klein)kinderen van 10 jaar en ouder of wilt u zich voorbereiden op deze leeftijdsgroep? Dan mag u deze avond niet missen. U wordt er echt wijzer van en er valt bovendien nog wat te lachen ook. 

 (onder voorbehoud): in het voor jaar van 2018, wordt nader bekend gemaakt 

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Vinkenhof, Achterzeeweg 1

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t. 3645206

 

LEVENSORIËNTATIE

 

ProefAan de slag met Veerkracht 

Ben jij iemand die zich uit het veld laat slaan als het in je gezin of op de werkvloer niet gaat zoals je hoopt of had gedacht? Of kom je snel weer op de been en ga je fluitend verder? Ieder mens krijgt te maken met uitdagingen, tegenslagen of veranderingen die soms lastig zijn. Hoe kun je je veerkracht vergroten zodat je er weer met plezier staat? 

Deze avond wordt verzorgd door Frank Jonker, personal coach en mentor bij MGI coaching, met informatie en interactieve werkvormen. Deelnemers ervaren dat kleine veranderingen een wereld van verschil kunnen maken. 

Datum en tijd (onder voorbehoud): Op 18 januari 2018  20.00 uur, de Vinkenhof

Aanmelding: Ds. Petra van der Burg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel 0618409727

 

BIJBEL

 

Bijbelkring

De bijbelkring komt gedurende zes keer per jaar bijeen op maandagmorgen van half 10 – 11.00 uur in de consistorie (Koepel) van de Buurtkerk. In overleg met de deelnemers wordt er een bijbelgedeelte of bijbelboek gekozen en onder de loep genomen. Dat kan boeiende en leerzame gesprekken opleveren.  

Data: 25 september, 23 oktober en 20 november 2017 en 29 januari, 26 februari en 26 maart 2018, plaats Buurtkerk, aanvang 9.30 uur.

Leiding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: dhr. Cees Admiraal, 071 3611208 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

 

ProefSchatgraven

Samen graven in de bijbeltekst die de daaropvolgende zondag centraal staat in de kerkdienst. Woorden proeven en associaties delen en zo ontdekken wat belangrijk kan zijn voor de uitleg en verkondiging in de viering. De deelnemers aan deze kring luisteren eerst naar de bijbeltekst en delen met elkaar wat deze tekst bij hen oproept. Aan de hand van een werkvertaling of een vertaling die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat, wordt vervolgens dieper op de tekst ingegaan en deelt de voorganger zijn exegetische bevindingen. De voorganger maakt de deelnemers zo deelgenoot van het preekvoorbereidings-proces en leert van hun inbreng. De deelnemers ervaren de preek daardoor vaak bewuster en intenser. 

Data en tijd: dinsdagen 10 oktober, 7 november en 5 december, 14.00-15.30 uur (data in 2018 worden later vastgesteld)

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel. 3645206 

 

GELOOFSGESPREK

 

ProefGeloven@home 

Je staat midden in het leven met alle vragen en uitdagingen die daarbij horen en je wilt je geloof daarin mee laten doen. Waar haal je je inspiratie vandaan en welke keuzes maak je en waarom? In het najaar van 2017 ligt het accent op omgang met werk m.b.v. het boekje ‘Mooi werk’ van Ben Tiggelaar. De bijeenkomsten zijn thuis (roulerend) bij elkaar, met input van de predikanten. 

Data en tijd najaar 2017: wo 27 september treffen we elkaar om 20.00 uur op Lombok 11, overige data zijn woensdag 25 oktober en 29 november. Als je zin hebt om mee te doen, stuur een mailtje naar Esther Plug: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (data 2018 worden later vastgesteld)

 

 

Ontmoetingen met God – een basiscursus geloven met bijbelse verhalen

Je wilt graag met anderen over het geloof praten of je wilt meer weten over waar het in het christelijk geloof om gaat. In een basiscursus van acht avonden passeren er acht kernthema’s van het christelijk geloof en komen er allerlei wezenlijke vragen aan de orde: hoe werkt geloven? Hoe is God ervaren door mensen? Wat is de betekenis van Jezus en de weg die Hij ging? Wat moet je je voorstellen bij de heilige Geest? Wat betekent bidden en hoe heeft geloven met je manier van leven te maken? Wat zou je kunnen denken bij een leven na de dood? Na deze avonden heb je samen met anderen over dat soort vragen gesproken en nagedacht. 

Deze leergang kán (dus het hoeft niet) ook gelden als voorbereiding op het doen van belijdenis. Als je belijdenis doet, dan zeg je ‘j a’ op de doop die je als kind ontvangen hebt of je wordt -als je nog niet gedoopt bent- dan alsnog gedoopt. Deze belijdenisdienst staat gepland op Pinkstermorgen 20 mei 2018.

Data en tijd: van 20.00 – 22.00 uur op data i.o.m. de deelnemers, drie avonden in 2017 en vijf avonden in januari-mei 2018.

Leiding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse     

 

SAMEN ETEN

 

Sobere maaltijden veertigdagentijd 

Veel mensen proberen in de veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest iets aan vasten te doen en wat soberder te leven. Waarom zouden we daar niet een wekelijkse ontmoeting rond een eenvoudige maaltijd aan kunnen verbinden? Voor een klein bedrag kom je een groenteprutje met rijst eten of soep met stokbrood of nog iets anders simpels. Je deelt met elkaar en komt tot een goed gesprek met een tafelgenoot aan de hand van een thema dat je wordt aangereikt. Na het eten is er een korte veertigdagenvesper met hetzelfde thema: stilte, een paar liederen, een lezing, een korte overdenking… Zo ben je met anderen samen op weg richting Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen.

Data en tijd: Elke woensdag in de veertigdagentijd, te beginnen op Aswoensdag 14 februari,

Maaltijd om 18.00 uur, vesper om 19.00 uur.

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t. 3645206  

 

MUZIEK

 

Bachcantate

De Oude Jeroenskerk leent zich uitstekend voor klassieke koormuziek en het zou een mooie traditie kunnen worden om dat ook jaarlijks extra uit de verf te laten komen in een cantatedienst met een echte Bachcantate. In 2018 gaan we daar een begin mee maken in de hoop op een jaarlijks vervolg.

Op zondagmorgen 18 maart zal in de kerkdienst van 10.00 uur de Bachcantate 127 (Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott) klinken. Medewerking wordt verleend door het Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl m.m.v. solisten.

 

ZIN IN FILM

 

Vier filmavonden (+ vier napraatavonden)   

Er staan dit jaar 4 films op het programma, met als doorlopend thema: religieus leiderschap. We gaan (2) films bekijken over Luther, over zijn 20e eeuwse naamgenoot, ds Martin Luther King en over Ghandi. 

Op dinsdag 31 oktober, Hervormingsdag, trappen we af met de film Storm, letters van vuur in het kader van het Lutherprogramma van dit jaar. 

Napraten: 7 november. Zie boven: Activiteiten rond het Lutherjaar.

 

ProefDinsdag 14 november: De Engelstalige film: Luther. Duitsland in de zestiende eeuw.   Maarten Luther wordt gespeeld door Joseph Fiennes (Shakespeare in Love). We zien zijn hoe Luher als een Augustijnermonnik en priester steeds meer innerlijke conflicten krijgt met hoe de Katholieke Kerk handelt, met name door aan geld te komen door middel van aflaten. In 1517 spijkert Luther zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenburg. Het gevolg daarvan is dat hij door de Katholieke Kerk in de ban wordt gedaan. Maar in plaats van alleen te staan, krijgen zijn denkbeelden steeds meer aanhangers en begint de Reformatie. Maar deze volksopstand gaat ook gepaard met bloedbaden en ellende.

Napraten: 28 november 

De data voor de twee andere films zijn nog niet bekend. Zie daarvoor te zijner tijd: Kerkwijzer. 

 

ProefSelma. De film handelt over Martin Luther King en de drie vreedzame protestmarsen van Selma (Alabama) naar Montgomery (Alabama) in 1965. Hierbij kwam de Afro-Amerikaanse bevolking op straat om te ijveren voor stemrecht en tegen racisme. Bij de eerste mars op 7 maart 1965 werd gewelddadig ingegrepen door de politie waarna deze de geschiedenis inging als het Bloody Sunday-conflict.      

 

ProefGandhi is een Indiaas-Britse dramafilm uit 1982 van Richard Attenborough met in de hoofdrollen Ben Kingsley en Candice Bergen. Het scenario van de film is gebaseerd op het leven van Mahatma Gandhi, die leiding gaf aan de geweldloze opstand tegen de Britse koloniale overheersing van India in de eerste helft van de twintigste eeuw. De film werd onderscheiden met acht Oscars.

Locatie: de Vinkenhof  

Aanvangstijden: 20.00 uur        

Aanmelding: ds Ad van Houwelingen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 3618521   

 

 

FILOSOFIE

 

Filosofiekring

ProefIn de filosofiekring van dit jaar zal de bestseller De Geest uit de Fles van een van de meest spraakmakende Nederlandse filosofen, Ger Groot, besproken worden.  Het is in allerlei opzichten een geweldig boek. Het geeft een diepgaand inzicht in de gang van de moderne filosofie sinds Descartes de mens centraal stelde in zijn denken. Wat heeft dat voor consequenties gehad? Ger Groot laat in woord, beeld en klank zien hoe die moderne filosofie tot in de poriën van onze westerse samenleving en cultuur is doorgedrongen. Wat heeft zo’n liedje van Frank Sinatra: I did it my way te maken met de filosofie van Kierkegaard of waarom kunnen we de kunst van Caspar David Friedrich niet begrijpen zonder iets van de  Romantiek te verstaan? Wat verbindt het gedicht van Willem Kloos, Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten met de filosofie van de structuralist Michel Foucault?  Het boek kent verder één belangrijke rode draad: de moderne filosofie is één doorlopende poging om in het reine te komen met de verdwijning van God. Niet de verdwijning van het geloof in God, maar de verdwijning uit wat Ger Groot ‘de architectuur van het denken’ noemt. Die verandert radicaal als de werkelijkheid haar oriëntatiepunt vindt in de mens. Die laatste was ooit absoluut, maar de mens kan zich die rol onmogelijk aanmeten. Wanneer de mens in de moderne tijd ‘God’ wordt, of minstens ‘voor God speelt’, zoals soms gezegd wordt, moet hij zich tegelijk rekenschap geven van de eindigheid of de beperkingen die voor hem nu eenmaal wezenlijk zijn.’(blz. 16 e.v.) Het boek is geïllustreerd door talloze afbeeldingen, fotos’en tekeningen. Bovendien gaat hij samen met een website www.degeestuitdefles.com waar allerlei beeld- en geluidsfragmenten te vinden zijn.      

Eerste avond: Dinsdag 26 september. Stof voor de eerste avond: Inleiding en Hoofdstuk 1, blz. 11 -36.  Locatie: de Vinkenhof . Aanmelden:  ds Ad van Houwelingen,

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., t. 3618521    

                              

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

 

Windkracht Jong

Het aankomende seizoen belooft er weer één te worden dat je je nog lang gaat herinneren… We gaan met elkaar op pad en zullen elkaar op allerlei verschillende manieren tegenkomen. Zo ben je van harte welkom bij de Jeugdkapel, op catechese of doe je mee met Sirkelslag. Ben je meer praktisch ingesteld? Kom dan naar een activiteit van M25 of doe mee met de Nacht zonder Dak! Als vanzelfsprekend haken we ook aan bij de inspirerende activiteiten van Windkracht3pt0, zoals bij de Kliederkerk.  

Voor informative:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 06 52322741