Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Wijkgemeente Noordwijk

ds S.J. Dingemanse

Beste Website-bezoeker,

Op 11 juni 2017 ben ik als predikant begonnen in de Protestantse Gemeente Noordwijk. Vóór de periode in Noordwijk ben ik negen jaar dominee geweest in Maarn, daarvoor acht jaar in Meppel en  tien jaar in Odijk en de eerste vijf jaar op Schiermonnikoog. Ook ben ik nog enige jaren werkzaam geweest als docent godsdienst en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs.

Mijn geboortejaar is 1958, ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen met een partner en zes kleinkinderen.

De Protestantse Gemeente Noordwijk streeft er naar een open en gastvrije gemeente te zijn en probeert zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk te betrekken bij het leven van de kerkgemeenschap. Mijn pastorale werkgebied ligt zowel in Noordwijk aan Zee als Noordwijk binnen en daarbij werk ik nauw samen met mijn collega ds. Petra van der Burg. Daarnaast werk ik ook graag samen met de predikant die als pionier werkt vanuit Windkracht 3pt0, met de jeugdwerker en de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. 

Ik werk met plezier als fulltime predikant in deze gemeente en verheug me steeds opnieuw in de samenwerking met vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Ik sta graag in het midden van de protestantse kerk met zoveel mogelijk voelhorens naar de samenleving. Ik voel me thuis in deze gemeente die de nodige veelkleurigheid heeft en waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Als u mij als theoloog beter wilt leren kennen, kunt u de twee boeken lezen die ik geschreven heb, namelijk In beweging blijven. De gemeente op reis met de middengeneratie. Uitgeverij Skandalon 2010 en Leven tussen goed en kwaad. Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid. Uitgeverij Boekencentrum 2015.  Via een link op deze website kunt u ook kennis nemen van mijn laatste preken (o.a. via www.kerkomroep.nl) en als u –wel of geen kerklid- er behoefte aan heeft om contact op te nemen voor informatie, consultatie of een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u mij bellen of mailen. Een predikant is aangesteld om tijd te hebben voor mensen, dus er moet altijd een gaatje te vinden zijn.

Contactgegevens Simon Dingemanse

 

 

ds P. v.d. Burg

Ds. Petra van der Burg is, na ruim een jaar in Noordwijk als interim predikant werkzaam geweest te zijn, sinds 22 januari 2017 als part-time predikant (80%) verbonden aan de wijkgemeente Noordwijk.

Contactgegevens Petra van den Burg

 

 

Predikant bijzondere werkzaamheden

ds Janneke Nijboer

Ds. Janneke Nijboer (1967) werkt halftime in de gemeente met speciale aandacht voor mensen tussen de 25 en 50 jaar. Kernwoorden hierbij: missionair, nieuwe vormen van kerkzijn, pionieren, inspireren, motiveren, activeren.
vaste werkdagen: dinsdag en vrijdag
telefonisch bereikbaar: 0653747647

Contactgegevens Janneke Nijboer

Sociale media:

Twitter: @Tjanneke
Facebook

 Kerkelijk werker

 Mw. Jorine de Klerk

Mijn naam is Jorine de Klerk (1962) en ik woon in het Groene Hart.

 

Sinds 1 september 2017 ben ik werkzaam als kerkelijk werker voor en met ouderen in deze gemeente.

De afgelopen tien jaar heb ik in Utrecht gewerkt en in Woerden. In beide gemeenten was het pastoraat aan ouderen mijn aandachtsveld. Tot juni 2018 ben ik ook werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding te Leiden. Daar doe ik naast het pastoraat ook veel aan gemeenteopbouw. Ik werk graag in de kerk, een unieke en ondanks al haar tekortkomingen een hoopvolle plek in onze samenleving. Pastoraat heeft mijn hart, daarin komen voor mij theologie en psychologie samen, twee vakgebieden die ik erg interessant vind. Ik begon mijn loopbaan ooit als maatschappelijk werker.

De levensfase van de oudere mens boeit mij  vanwege de  levens- en zingevingsvragen in deze periode. Een periode waarin het bestaan vaak als extra kwetsbaar wordt ervaren. Iedere fase van het leven kent zijn eigen uitdaging en voor elke fase in het leven geldt de prachtige uitspraak van Augustinus: ‘Leer dansen, anders weten de engelen niet wat ze met je aan moeten’. In de ouderdom valt dat lang niet altijd mee, letterlijk én vaak ook figuurlijk niet. Maar in de dans komen vreugde en verdriet samen, zij  vloeien in elkaar over.  We mogen er op vertrouwen dat waar die twee elkaar raken het leven zich in alle schoonheid openbaart. De dans helpt ons om ons met het leven én met de dood te verzoenen. Ik hoop dat ik als ouderenpastor daaraan een klein pasje kan bijdragen.

werkdagen:  in principe maandag en woensdag

Contactgegevens Jorine de Klerk

Jeugdwerker

Peter van der Beek


foto: Monica Stuurop
Peter van der Beek is per 1 juni 2017 aangesteld als Missionair Jeugdwerker Protestantse Gemeente Noordwijk (50%) en werkzaam voor de wijkgemeente Noordwijk.

 Contactgegevens Peter van der Beek

Wijkgemeente Ichthus

ds J.A.J. Pater
Willem van Beelenstraat 24
2202 XG  Noordwijk
Tel.: 071 – 747 1010

Voor adressen, tel.no. enz.: zie op wijkichthus.nl