Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Welkom op de jeugdpagina van onze kerk! Hier kun je lezen wat er voor jeugd en jongeren te doen is. Kijk het eens door om te zien of er iets leuks voor jou bij is.

JEUGDDIENSTEN

Regelmatig worden er kerkdiensten georganiseerd waar kinderen en jongeren aan meehelpen. In deze vieringen denken ze mee over de onderwerpen. Ze doen ook mee met de muziek of in toneel of op een andere leuke manier.

OPPAS

Voor kinderen van 0-4 jaar is er tijdens de zondagsdienst van 10.00 uur oppas. De kinderen kunnen gezellig spelen of knutselen terwijl de ouders in de viering zijn. Als u wilt kunt u uw kind tijdens de collecte ophalen om bij de zegen in de kerk te zijn. U mag uw kind ook na dienst weer ophalen.

Als u wilt dat er tijdens de dienst in de Buurtkerk op uw kind gepast wordt moet u uiterlijk op zaterdag even bellen met Corina Steketee (071-3610580) of Ria Timan (071-3613888). 

KINDERNEVENDIENST

Tijdens de preek in de zondagmorgendienst gaan we met kinderen van 4 t/m 12 jaar naar een aparte ruimte. Daar vertellen we een Bijbelverhaal en daarna knutselen, kleuren of puzzelen we en maken we het gezellig.

JEUGDKAPEL

De Jeugdkapel is een speciale viering voor jongeren vanaf groep 8 van de basisschool tot en met 16 jaar. Om de week komen zij op de zolder van de Vinkenhof bij elkaar om op geheel eigen wijze de zondag te vieren.

M25

M25 (MTwentyfive) is een activiteit waar jongeren van 12-16 jaar zich voor de medemens in Noordwijk inzetten. Van een playbackshow bij ouderen tot boodschappen inzamelen voor de Voedselbank.

CATECHISATIE

Jongeren praten in verschillende leeftijdsgroepen met elkaar over allerlei onderwerpen die ze zelf kiezen. De onderwerpen hebben altijd iets te maken met het christelijk geloof. De catechisatie vindt plaats bij iemand thuis zodat de sfeer altijd ontspannen en warm is.

GJV

De GJV is een gezellige gastvrije gezamenlijke jongerenvereniging uit Noordwijk. Er is een discussie of vrije avond op de zolder van de Vinkenhof, elke vrijdag vanaf 20:30.

De groep bestaat uit jongeren van 16 tot 26 jaar van verschillende geloofs- en levensovertuigingen.

SPAARPROJECT

Elk jaar, van startzondag tot startzondag, sparen we als kerk voor één goed doel. Dit heet het kerk- en schoolproject omdat de kinderen van een aantal basisscholen in Noordwijk ook meesparen. Dit jaar is de opbrengst voor Unicef.