Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

In de jeugddiensten is er extra aandacht voor een bepaalde groep jeugd. Zo veel mogelijk jeugdactiviteiten dragen bij aan en/of organiseren vieringen, rekening houdend met de leefwereld van jongeren, thema’s die hen aanspreken en vormen die bij hen passen.

Samen met een van de dominees bereiden de jongeren en/of leiding van een activiteit, een zondagse dienst voor. Er is elk jaar bijvoorbeeld een GJV-dienst, een dienst waaraan de Jeugdkapel meewerkt, een kinderdienst en een dienst met bijdrage van M25. Om de week is er op de zolder van de GJV een speciale viering voor jongeren: de Jeugdkapel (zie ook de pagina Jeugdkapel).

Vaste prik zijn ook de kerk- en school diensten die samen met de christelijke basisscholen worden georganiseerd.