Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Tijdens de preek in de zondagmorgendienst gaan we met kinderen van 4 t/m 12 jaar naar een aparte ruimte. Daar vertellen we een Bijbelverhaal, dat aansluit op het thema van de “volwassen” viering van die ochtend. Naar aanleiding van het verhaal knutselen, kleuren of puzzelen we en maken we het gezellig.

Het begin en het einde van de dienst vieren we met de hele gemeente; duidelijk is dat we allemaal welkom zijn in de dienst!

In de Buurtkerk is er voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 om de week zondagsclub. Op die ochtend gaan de kinderen niet eerst naar de kerk maar direct naar de Oude Pastorie (naast de Buurtkerk, aan de Hoofdstraatkant).

Onder begeleiding van 2 juffen hebben de kinderen daar hun eigen bijeenkomst met een bijbelverhaal, muziek en wordt er geknutseld. Na de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen in de Oude Pastorie.

40 Dagenproject 2013 “Nieuw Leven”

Op Palmzondag vertellen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt mooi, maar wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Dat gaan we in de verhalen van deze weken ontdekken. We horen wie koning David was. Hij was een man die liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij nooit iets verkeerd deed. Samen met de kinderen gaan we nadenken over Jezus als Zoon van David. Lijkt de zoon Jezus een beetje op zijn verre voorvader? Waarom wel en waarom niet? In de Bijbel – en ook in de wereld van nu – gebeurt het vaak dat een zoon doorgaat met iets waar zijn vader mee begonnen is. Geldt dat ook voor David en Jezus?

Elke zondag praten we met de kinderen eerst even over het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Daar is ook een liedje bij, dat elke week gezongen kan worden. Het lied werpt de vraag op: Wat zeg je eigenlijk als je roept dat Jezus een Zoon van David is?

De projectverbeelding is een poster van een grote palmtak. In de bladeren plakken we afbeeldingen bij de verhalen van deze weken. Zo brengen we steeds meer in beeld wat de mensen Jezus toeriepen en toejuichten bij zijn intocht in Jeruzalem.

Het thema van het veertigdagenproject is “nieuw leven”. In alle verhalen zien we dat er door verdriet en ellende heen een nieuw begin wordt gemaakt, er steeds toch weer nieuw leven mogelijk. We hopen op een zinnige veertigdagentijd !!

Kindernevendienst Oost en West