Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

In de week van 21 januari wordt de enveloppe van de actie kerkbalans 2019 bezorgd.

In de enveloppe is meer informatie te vinden over de activiteiten die de kerk mede door uw bijdrage kan organiseren.

Via het logo is meer informatie te vinden op deze site.